Sanata bi yer kullanım kılavuzu
Telefon Banner Sanata bi Yer
 
Manifesto

Tüm Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini kendilerini ve sanatlarını ifade edebilmeleri için, eserlerini Doğuş Grubu lokasyonlarında sergilemelerine imkan tanıyarak, gönüllü bir sanat hareketi başlatıyoruz. Bu harekette sanatı hiçbir şekilde değerlendirmiyor, tartışmıyor; sadece sanata bi yer veriyoruz.

Bi Yerdekiler
Popüler
Aşağı ok işareti
Tür
Aşağı ok işareti
Yükleniyor +Daha Fazla İçerik Göster
Kapat Kapat
Kayıt Ol
Ad:
Soyad:
E-posta: Bu E-posta sistemde mevcuttur.
Üniversite:
Bölüm:
Telefon: Telefon numaranı seninle
iletişim kurmak için istiyoruz.
Bilgin 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.
Kullanıcı Adı: Bu Kullanıcı Adı sistemde mevcuttur.
Şifre:
Şifre Tekrar:
Adres: (max 490 karakter)
Biyografi: (max 490 karakter)
*Tüm alanların doldurulması zorunludur.
Hesabı Oluştur
İlgini Çekenler

Sana daha fazla hitap eden içerikler görmek için ilgi alanlarını bizimle paylaş.

Kaydı Tamamla
Geri Geri

Bir tarafta, adresinde mukim ile (bundan böyle “Öğrenci” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Huzur Mah. Maslak-Ayazağa Cad. No:2 Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim Doğuş Holding A.Ş. (bundan böyle “Proje Sahibi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şart ve koşullarda bir sözleşme akdedilmiştir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Proje Sahibi’ne ait, “Sanat Bi Yer” projesi kapsamında, Öğrenci/lerin ürettiği iş/lerin, Proje Sahibi tarafından belirlenecek mecralarda sergilenebilmesine ilişkin koşulların ve buna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Proje Sahibi’nin, Öğrenci tarafından siteye üye olurken belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim ve diğer amaçlarla Öğrenci’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Öğrenci, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Proje Sahibi’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

2.2. Öğrenci, Proje Sahibi’ne ait internet sitesine üye olurken verdiği okul, kimlik, kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Proje Sahibi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı her türlü zararlardan sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bu durumda, Öğrenci, işinin sergilenmesi hakkını da kaybeder.

2.3. Öğrenci, Proje Sahibi’ne ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Öğrenci’yi bağlayacaktır.

2.4. Öğrenci, Proje Sahibi’ne ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, tüm özel ve tüzel kişileri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, öğrenci (üye) başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.5. Öğrenci, Proje Sahibi’ne ait internet sitesine hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, tüm özel ve tüzel kişileri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek içerikte işler yükleyemez. Öğrenci, internet sitesine sözkonusu içerikli bir iş yüklediği halde, derhal silineceğini ve herhangi bir yasal yükümlülük doğması halinde üstleneceğini kabul eder.

2.6. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden, bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranan Öğrenci, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Proje Sahibi’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Proje Sahibi’nin, Öğrenci’ye karşı her türlü zararlarını tazmin talebinde bulunma ve işi sergilememe hakkı saklıdır.

2.7. Proje Sahibi, sözleşme maddelerinde, sürelerde ve iş sergileme şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.8. Öğrenci, işbu sözleşme ile kendisine tanınan hakları hiçbir şekilde ve hiçbir amaç sebebiyle kötüniyetli olarak kullanmayacağını, Proje Sahibi’ne zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, aksi halde Proje Sahibi’nin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9. Öğrenci, işbu sözleşme maddelerinde yazılı hususlara itiraz etme ve/veya başka talepte bulunma hakkına sahip değildir. Öğrenci, Proje Sahibi’ne ait bu internet sitesinde, sözleşme konusunu ve maddelerini okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, böylece tüm sözleşmeyi kabul ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. ÖZEL HÜKÜMLER

3.1. “Sanata Bi Yer” projesi ve konsepti ve bu proje adı altında iş sergileme hakkı Proje Sahibi’ne aittir.

3.2. İş, fotoğraf, resim, heykel, multimedya içerikli iş olabilir. Multimedya içerikli işin sergileme biçiminin kararı Proje Sahibi’ne aittir.

3.3. İşlerinin sergilenmek üzere seçilmesi için, Proje Sahibi’ne ait bu internet sitesine, sadece öğrenci kimlik belgesine sahip kişiler yani öğrenciler, işbu sözleşme akdedildikten sonra, iş/lerinin resimlerini yükleyebilirler. Aksi durumun tespiti halinde, iş/ler sergilenmeyeceği gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişi, Proje Sahibi’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı da karşılayacaktır.

3.4. Öğrenci, 1 ay içerisinde, en fazla 5 adet işinin resmini bu siteye yükleyebilir.

3.5. Yüklenen bu İş’ler Proje Sahibi tarafından sergilenebilmek üzere, değerlendirmeye alınacaktır. Proje sahibi, öğrenci tarafından en fazla 5 adet olarak yüklenen eserlerden, istediği kadarını seçme veya hiçbirini seçmeme hakkına sahiptir. Seçim süreci ve zamanını belirleme ve bunlarda değişiklik yapma hakkı tamamen Proje Sahibi’ne aittir.

3.6. Seçilen iş/lerle ilgili olarak Proje Sahibi tarafından, bu sitede yazılı iletişim bilgileri üzerinden ilgili öğrenciye ulaşılacak ve iş/ler, nakliye firması aracılığıyla Öğrenci’den teslim alınacaktır. 5 gün içerisinde, öğrencinin girdiği iletişim bilgilerinden öğrenciye ulaşılamaması halinde, öğrenci, işinin sergilenmesi ve işbu sözleşmedeki tüm haklarını kaybeder.

3.7. İş/ler, öğrenci tarafından sergilenmeye uygun şekilde teslim edilmelidir. Aksi halde, Proje Sahibi, seçilse dahi iş/leri sergilememe hakkına sahiptir.

3.8. Danışma Kurulu tarafından, ilgili öğrencinin ilgili işi seçilmesine rağmen, öğrenci, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, işinin sergilenmesinden vazgeçme hakkına sahiptir. Ancak, bu vazgeçme hakkı, iş öğrenciden teslim alınmadan önce kullanılmalıdır.

3.9. İş/ler, Öğrenci’den teslim alındıktan sonra, kaç gün içerisinde, nerede, ne zaman, ne kadar süre ile sergileneceğini takdir hakkı tamamen Proje Sahibi’ne aittir.

3.10. Bir öğrencinin işi/işleri, başka bir öğrencinin/öğrencilerin işleri ile aynı yerde ve zamanda sergilenebilir. Buna ilişkin takdir hakkı tamamen Proje Sahibi’ne aittir. Öğrencinin, bunlara itiraz etme ve/veya başka talepte bulunma hakkı yoktur.

3.11. Sergilenen işin altında, öğrenci adı ve soyadı ile (öğrenciden onay alınarak) iletişim sağlanabilecek e-posta adresi olacaktır.

3.12. İş/lerin satışı durumunda, Proje Sahibi kesinlikle bu hukuki ilişkinin içinde yer almayacaktır. Bu hukuki durum, tüm koşulları ve sonuçları ile sadece Öğrenci ile Alıcı arasında gerçekleşecektir.

3.13. İş/ler, sergileme esnasında satılırsa, sergi süresi sona ermeden, öğrenci, iş/lerini sergiden çekebilir. Bu durumda, işin teslim alınmasına ilişkin tüm sorumluluk ve masraflar öğrenciye aittir.

3.14. 3. Şahısların web sitesinden işi, izinsiz olarak alması ve kullanmasıyla ilgili Proje Sahibi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.15. Doğuş Holding A.Ş. ve/veya diğer Doğuş Grubu Şirketleri, kendilerine ait tüm interaktif mecralardan, sosyal medya hesaplarından ve “Sanata Bir Yer” projesinin kendi hesabından, işleri sergileme, tanıtma, duyurusunu yapma, bilgilendirme, internet sitesinin veya işin tanıtımına yönelik reklam amaçlı olarak işin görseline yer verilmesi vs. şekilde kullanma hakkına sahiptir.

3.16. İş/ler, “Sanata Bi Yer” özel tasarım çerçevesi içine konulup, bu şekilde sergilenecektir.

3.17. İş/lerin sergilenmesi bittikten sonra, en geç 45 gün içinde, yine öğrencinin siteye yüklediği iletişim bilgilerinden kendisine ulaşılarak, nakliye firması ile iş/ler kendisine geri gönderilecektir. 5 gün içerisinde, öğrencinin girdiği iletişim bilgilerinden öğrenciye ulaşılamaması halinde, öğrenci, iş/lerini, kendisi teslim almak zorundadır. Ancak, Proje Sahibi’nin işleri saklamak, muhafaza etmek, emanet olarak tutmak ve bakmak gibi hiçbir tekeffülü ve sorumluluğu bulunmadığından, Öğrenci, iş/lerinin zarar uğradığından bahisle, Proje Sahibi’nden hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Böyle bir durum vuku bulsa dahi, tüm zarar ve sonuçlarına Öğrenci katlanacaktır.

3.18. Öğrenci, sözleşme konusu iş/leri tümü ile kendisinin meydana getirdiğini tekeffül eder. İş/lerin sahipliğine ilişkin üçüncü şahısların her türlü taleplerine karşı kendisinin sorumlu olduğunu ve Proje Sahibi’nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını, iş/lerin tümü veya bir bölümü üzerinde üçüncü şahısların herhangi bir hak iddiası karşısında bundan doğabilecek her türlü tazminat, cezai ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olduğunu, Proje Sahibi’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararlardan ve ödemek zorunda kaldığı/kalacağı bedellerden sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.19. Öğrenci, iş/lerinin içeriğinde bulunan her türlü metin ve görsel üzerindeki fikri hakları, usulünce ve yasal olarak devraldığını, fikir ve sanat işleri ile diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları sahiplerinden izin almaksızın hiçbir metin, görsel vs. malzeme kullanmadığını/kullanmayacağını, böyle bir durumda tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, aksi halde, Proje Sahibi’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararlardan ve ödemek zorunda kaldığı bedellerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.20. Öğrencinin iş/leri siteye yüklemesi, fikri haklarını devrettiği anlamına gelmez. İş/lerin, her koşulda tüm fikri hakları öğrenciye aittir.

3.21. İşin, öğrenciden teslim alınmasından, öğrenciye teslim edilmesine kadarki süre içerisinde, gerek nakliye sırasında gerekse işin sergilenmesi, bekletilmesi ve/veya beklemesi sırasında vs. zamanlarda, işe karşı meydana gelebilecek zararlardan, işde oluşabilecek ziya, hasar ve zarardan, Proje Sahibi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Proje Sahibi’nin, işleri muhafaza etme yükümlülüğü yoktur.

3.22. İş/ler, taşıma sırasında nakliye firması tarafından, sergilenme sırasında ise Proje Sahibi Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. tarafından, her bir iş için 3.000 TL üzerinden sigortalanacaktır. İlgili şirketler, sigorta limiti tutarındaki ve kapsamındaki zararlardan sorumlu olup, bunun aşan zarardan sorumlu değildirler. Öğrenci’nin sigorta bedeline, limitine, kapsamına, içeriğine, işine biçilen sigorta değerine, bu maddedeki bedele itiraz etme ve/veya başka talepte bulunma hakkı yoktur.

Öğrenci, “okudum, onaylıyorum” butonuna bastığında, tüm sözleşme koşullarını kabul etmiş ve sözleşme akdedilmiş olmaktadır.

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.

Şifremi Unuttum
Sisteme kayıtlı e-posta adresini girin
Gönder
Sol ok işareti Geri Siyah Kapat