Montre

İsimsiz

Savruk Kavramını irdelediğim portreler serisinden çalışma

Resim

47x53 cm