Montre

İsimsiz

2018 Yılının Ocak ayında başladığım portreler serisine yönelme nedenim; Çağımız insanları her ne kadar farklı gözükse de düşünsel olarak tek tip bir bakış açısına doğru hızlı bir şekilde yöneldiğimiz veya yönlendirildiğimiz bu çağda, insanın verdiği değerlerin değişimi ve bu değerlerin bizlerde oluşturduğu görüşü, bakış açımızda yansıttığı bozulmaları açıklamayı hedefledim.Resimlerimde ki üslup her ne kadar dışavurumcu bir tavır ile yapılmış olsa da savruk kavramını temel almaktadır. Savrukluk ise; Aklını işine vermeyen, dikkatsiz, düzensiz, dağınık gibi tanımları içine alan bu kavram tam da günümüz insanının gittiği yolu, yaşayış şeklini gözler önüne sermektedir. Çalışmalarımda bu kavramı baz alıyorum Savrukluk kavramının yapısını ve içinde barındırdığı estetiği yansıtmaya çalışıyorum. Neticede savruk bir zihin yapısının bizlere kötü gözükme nedeni geçmiş çağın bakış açısından mı gelmektedir? Her çağ kendi gerçekliğini ve kurallarını yaratır. İnsanın gerçekten düzenli bir zihin yapısına ihtiyacı var mıdır? Tek tip bir insan modeli mi ihtiyacımız olan yoksa çok çeşitli insan modelleri midir? Veya artık insana ihtiyacımız kaldı mı? Farklı bakış açıları farklı zihin yapılarından doğmaz mı? Bu gibi sorular çalışmalarımı şekillendiren ana unsurlardır.

Resim

50x50 cm

Sanatını sergilemek isteyen gençlere alan açan Sanata Bi Yer
şimdi de düzenleyeceği seminerlere sanatla ilgilenen tüm öğrencileri bekliyor.

Sanatçı ve Diğer Roller, Haklar

4 Kasım, Cumartesi  |  14:00  |  ATÖLYE

Konuşmacı: Saliha Yavuz

Detaylı Bilgi

Sanatçı Dökümanları ve Portfolyo

25 Kasım, Cumartesi  |  14:00  |  ATÖLYE

Konuşmacı: Saliha Yavuz

Detaylı Bilgi

Sanat Prodüksiyonu ve Kolektif Sanat Üretimi

9 Aralık, Cumartesi  |  14:00  |  ATÖLYE

Konuşmacı: Sevim Sancaktar

Moderatör: Saliha Yavuz

Detaylı Bilgi