Montre

İsimsiz

Savruk Kavramını irdelediğim portreler serisinden çalışma

Resim

52x36 cm