Montre

İsimsiz

Savruk Kavramını irdelediğim portreler serisinden çalışma

Resim

70x80 cm