Montre

İsimsiz

Savruk Kavramını irdelediğim portreler serisinden çalışma

Resim

50x60 cm