Montre

Evolution

Şu açıklamayı yapmalıyım sanıyorum iki temel bilinç alanı. Biri dişil biri eril enerjiler. Dünyada var olan biz, fiziksel olarak kadın ve erkek gibi ayrımlara maruz kalsak da, ruhsallığımızda bir erkek de bir kadın da içinde bu iki tip enerjiyi barındırıyor. Birbirini tamamlayan bu iki temel bilinç yin ve yang olarak bilinir. Dolayısıyla kadına bakarak erkeği, erkeğe bakarak kadınsal enerjileri görebilirsiniz. Bu yanlış bir şey değil. Daha derin ve evrimsel bir durum. Görürüz ki bizi biz yapan bu evreler ve enerjiler kendimizi bulma yolunda ki 5 adımı gayet iyi açıklar. Net bir tavırla dile getirilmelidir ki; Kendi öz bedenini bulmak ve ona kavuşmak başlı başına bir serüvendir ve bu serüvenin içerisindeki eril ve dişil durumları es geçmeden enerjisel bir potansiyelde kavramak gerekir. İşte bu hayattır. Deridir. Gerçektir.

Resim

108x52 cm

Sanatını sergilemek isteyen gençlere alan açan Sanata Bi Yer
şimdi de düzenleyeceği seminerlere sanatla ilgilenen tüm öğrencileri bekliyor.

Sanatçı ve Diğer Roller, Haklar

4 Kasım, Cumartesi  |  14:00  |  ATÖLYE

Konuşmacı: Saliha Yavuz

Detaylı Bilgi

Sanatçı Dökümanları ve Portfolyo

25 Kasım, Cumartesi  |  14:00  |  ATÖLYE

Konuşmacı: Saliha Yavuz

Detaylı Bilgi

Sanat Prodüksiyonu ve Kolektif Sanat Üretimi

9 Aralık, Cumartesi  |  14:00  |  ATÖLYE

Konuşmacı: Sevim Sancaktar

Moderatör: Saliha Yavuz

Detaylı Bilgi