Montre

REDLINE 3D

En kaba tabiriyle şiddet, toplumsal cinsiyet ayrımı, ataerkil toplum düzeni ve sayamayacağımız birçok tabir daha. Ne çok karşılaşıyoruz bu kavramlarla değil mi? Doğayı, hayvanları, kadınları kapsayan oldukça çetrefilli konulardan bahsediyoruz. Bahsediyoruz bahsetmesine de, bu manzaraya dışarıdan bakmak nafile. Daima bakıyoruz fakat önemli olan bakmaktan ziyade görebilmek değil midir? Kadına yapılanı, hayvana yapılanı, ölüm ile yaşam arasında zarar gören kadınlar ve nesli tükenen hayvanlar arasındaki o ince kırmızı çizgiyi görebiliyor muyuz? Peki, bir de tabloya tam ortasından bakarsak… Kadın, erkek egemenliği altında kimliğini bulmaya çalışır. Doğumundan itibaren yasaklar, korku dolu hezeyanlar başlar. Aklının bir köşesine hep olumsuz safsatalar. Böyle bir kadının içine düşen kıpkırmızı bir hüzün ile gururuna yenik düşen keyfinin kâhyası erkeklerin avı olan savunmasız bir hayvanın bedeninden süzülen kan sizce de aynı duyguyu anlatmıyor mu? Belki de o kadının, o hayvanın gözleri de aynı bakıyor ve bizlere o ince kırmızı çizgiyi anlatıyorlar. Ürkek, korkak küçük adımları var onların. Belli ki yükleri ağır. Esrarengiz hüzün kokulu o gözler, hiç konuşmadan ne çok şey anlatıyorlar.

Dijital

0x0 cm