Montre

DUVAR

250 ayrı renk tonu Rembrandt tablolarından piksel piksel alınmış ve bir renk skalasına dönüştürülmüştür. Fotoğraf ve renk skalası birleşiminden bu eser oluşmuştur.

Dijital

0x0 cm