Montre

Leo, Jeff, Ferhat

Sanat tarihi sürecinde çeşitli dönemlerde üretilen sanat eserlerinin kendi dönemine ait özelliklerini ve sanatçısının düşüncesini barındırdığı görülür. Modern sanatın başlangıcı ile birlikte, her sanatçının daha da çok farklı ve yeni özellikler ortaya koyduğu gerçeği göz ardı edilemez. İçinde bulunulan çağın getirileri ile sanatta farklı arayışlar ve anlayışlar ortaya çıkmıştır. Günümüz çağdaş sanatında, gelişen teknoloji ve bilimin katkısı şüphesiz çok büyüktür. Fakat fark edilmelidir ki ortak nokta olarak sanat tarihi sürecince sanatın, estetik haz ve kaygı ile, duyguların ifade edilmesi olarak tanımlanması varlığını hep korumuştur. Her dönemin kendine has sanatçısı ve sanat eserleri vardır. Rönesans’tan usta sanatçı Leonardo Da Vinci ve Mona Lisa’sı var iken, günümüz çağdaş sanatından Jeff Koons’un Balon Köpeği vardır. Aslında sanat eserini asıl kıymetli kılan önemli unsurlardan birisi de izleyicisidir. İzleyicinin sayesinde varlıkları çok daha büyük anlamlar kazanmaktadır. Kim derdi ki bundan yüzyıllar öncesinin Mona Lisa kadar Balon Köpek’te zirvede yer edinecek? Bu aslında dahiyane fikirleriyle sanatçısının ve önemli bir unsur olarak izleyicisinin elindedir. Sanatçı, sanat eseri ve izleyici üçlüsü aslında kelimelerin olmadığı ironik bir dildir. Sessiz sedasız sadece var olan görüntüleri ile pek çok şeyi ifade edebilirler. Art history has shown that artwork produced in various periods in history carry the characteristics of the eras in which they were produced and the ideas of their artists. With the beginning of the era of modern art, artists’ display of a myriad of different and innovative characteristics A multitude of pursuits and understandings of art come to fruition as reflection of the needs of the era in which they live. There can be no doubt that developing technology and science greatly contributes to the art of our modern day. However, it should not be forgotten that, throughout art history, the common denominator for art has always been the expression of emotion, by holding important the enjoyment of and the striving for aesthetics. Each era has its own artists and particular works of art. As the Renaissance may have had its Leonardo Da Vinci and his Mona Lisa, current day modern art has Jeff Koons’ and his Balloon Dog. One of the most important factors that makes a work of art valuable is that it has an observer. Works of art gain value and greater meaning if there is someone to view it. Who would have thought that the Balloon Dog would gain a place on the pedestal alongside the centuries old Mona Lisa? It is in the hands of the artist with genius ideas and the important factor of the observer. The trinity of the artist, the art and the observer is an ironic language, which has no alphabet: a visual expression that can say so much without making a sound.

Resim

100x120 cm