Montre

Müdahil Olmak

İnsanoğlu tarihsel süreçte yaşadığı zaman dilimi boyunca, var olan evrende irade sahibi olması sebebiyle, yaşam sürecinde çeşitli olaylar karşısında tercihlerde bulunmuş ve hayattaki tercihleri ile sonuçlarına farklı duygulara bürünerek tepkiler vermiştir. Toplumsal veya kişisel olarak, üzerinde bulunulan coğrafyanın, kültürel, inançsal, siyasal ve ekonomik olarak etkisi altında kalmıştır. Aynı zamanda insanların yaşam süreçleri içerisinde, kendi kendine ve birbirlerine karşı olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur. İnsanlar, kimi zaman düşünsel olarak kimi zaman ise bir olgu olarak hem kendine hem de çevresindeki insanların hayatlarına engel teşkil etmiştir. Throughout the ages mankind’s free will has enabled him to face a number of different trials, in which decisions made in life and the resulting conclusions have been met with varying emotions. As a society or as individuals mankind’s behaviour has always come under the influence from not only its geographical location but also cultural, religious, political and economical factors. At the same time these factors have effected mankind’s behaviour towards one another whether positive or negative. Mankind at times has used either spirituality or logic to prevent another’s progression through life.

Resim

100x120 cm