Belirsiz Portreler Serisi, No 8
Nesligül Cebesoy tarafından
Resim (32x46)
Kitchenette Capitol(Sergileniyor)
Bulantı Serisi, No 4
Nesligül Cebesoy tarafından
Resim (39x51)
Merkezkaç Serisi, No 3
Nesligül Cebesoy tarafından
Resim (46x46)
Merkezkaç Serisi, No 2
Nesligül Cebesoy tarafından
Resim (46x46)