Montre

Metamorfoz-4 200x200cm

Doğuş Holding(Sergilendi)

alışmalarımı oluştururken bilgisayar ve çizim tableti kullanıyorum. Ardından bunu cam ya da pleksiglass üzerine baskı alarak sunmayı tuval resmine göre özellikle tercih ediyorum. Bu araçlar aslında benim çalışmalarımda ki amaçladığım doğal olanın yanılsaması, öldürülen doğa, organik dokuların değişim süreci. Yapaylaşma ve aynı zamanda tam tersine teknolojinin doğal bir nesneye dönüşmesi sürecini anlatıyor.

Baskı / Edisyon

200x200x3 cm
Pleksiglass