Montre

isimsiz

Hayat sürekli değişim ve gelişimi gerektiriyor. Benim amacım da resim sanatı ile değişim ve gelişimime katkıda bulunmak ve sanatın içinde kendime nefes aldırmak....

Resim

90x90 cm