Montre

sun

Genel anlamda Ece Gauer´in eserlerinde; biçimbilimsel anlamda Avrupa merkezli sanat hareketleriyle ilişkilendirilebilirken Doğu'ya ait bir simgesel, tarihsel, coğrafi söylemin olduğu, doğu sembolizminin ve geometrik soyut anlatımının da başat olduğu kompozisyonlar görülmektedir. Özellikle sanatçı diğer eserlerinde olduğu gibi burada da; izleyicinin bilinçaltına inip kendi iç dünyasıyla yüzleştiği, ayna görevi gören soyut yüzeyler kullanmayı amaçlamaktadır. Bütüne bakıldığında klasik batı resmi kompozisyon kuralları hakim olup, resmin içine derinlikli bakıldığında yeni ögeler, figürler ortaya çıkabilmektedir. Tuvaldeki ışık nüansları ve mekansal derinlikler; izleyiciyi gizemli ve sihirli bir dünyaya götürmektedir. Bu eserdeki kompozisyonda 'Doğu mistisizminin esprisi' göz ardı edilmemelidir. Gauer, bu iki dünyanın buluştuğu köprünün sanatçısıdır.

Resim

200x160 cm