Montre

Touch the Sky no.3

İnsanlığın yükselme ve zirveye ulaşma arzusu, insanlığın ilk dönemlerinden beri var olmuştur. Modern çağların başlangıcı ile beraber bu istek sembolik olarak mimarı yapılara da taşınmıştır. 'Touch The Sky' serisi bu arzunun barındığı yapıları ironik bir şekilde alçaktan bakış açısı ile gözler önüne sermektedir.

Fotoğraf

0x0 cm