Montre

İyi Bi' Kahvenin Kanatlandırdığı Kelebek Etkisi

Hayatta İyi Şeyler Bizi Kanatlandırır! Bu bazen bi' fincan kahvedir, bazen bi' söz, bazen bi' nota, bi' müzik ya da iyi hayal ve amaç!

Resim

40x60 cm