Montre

Kaybol'an'lar

Kişi bağlanmak için bir nesne bir kişi ya da ilişki aramaktadır. Bu seçtiği nesnesine olan bağlılığı aynı zamanda onu, kaybetme korkusuna sürükler. Hiçbir zaman onun olamayacak olan bu diğer nesneye kişi, yoğun duygularla bağlanır. Rolyefte yansıttığım üç ifadede bu duygu karmaşası ortaya çıkıyor, rölyefin ortasında duran ifade nesneyi temsil ederken diğer iki ifade kaygılarımız ve korkularımızı yansıtıyor.

Heykel

40x95x10 cm