work-image

Teşhir

Resim 63x42 cm

“dikkat: bu aynada görünen şeyler göründüklerinden daha yakın olabilir." "ne estetik ne cinsel bir inancımız var ama hala bunlara sahip olmayı öğreniyoruz ve gerçek bir felaket olmayacak çünkü sanal felaket koşullarında yaşıyoruz. hızla çoğalan aşırı şişen ama doğuramayan bir dünyanın bulantısı bu." insanlar artık, gerçek nesnelerle kopyalarının ayırt edilemediği bir dünyada hayatlarını sürdürmektedir. bu esnada baudrillard, insanların yaşamın kendisini, aslını, özünü kaybettiklerini ima eder. gerçek yaşamın bir kenara itildiği bu dünyada, sanal olan simülasyonlar içerisinde dönüp durmaktayız der. oysa gilles deleuze tam da gerçek ve kopya ikilemine karşı çıkar ve der ki "yaşam zaten bir simülasyondur." yaşamın belirli bir orijin noktası yoktur, simülatif bir halde sürekli dönüşmektedir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Nostalji ıı

Dijital

0x0 cm