Montre

isimsiz

kağıt üzerine pastel boya

Resim

25x35 cm