Montre

velet-1

karışık teknik uygulanan bu çalışmada deri üzrine kullanılan simsırma (maraş işi) nkış işlemesi, portrenin değerini vurgulamak istenmiştirboya ve ipliğin bir arada kullanımı çağdaş sanatta birçok metaforun yer alabilecegi aktarılmıştır.

Resim

50x50 cm