Montre

isimsiz

şehir görseli yeniden formatlanarak iplik ve boya ile aktarılmıştır.

Resim

40x60 cm