Montre

Prensence

‘’ Ol-uş ‘’ bir arkhe problemidir. Bu problem zaman, uzam ve deformasyon kavramları arasında gerçeklikler varyasyonları ile varlığını, sorunsal bir durum olarak olanaklı kılmıştır. Algı ve deneyimin ön plana çıktığı bu ‘’ ol-uş ‘’ durumunda saydam ve opak olan gerçeklikler arasındaki gerilim, kuramsal anlamda rölative gerçekliklerine dayanır. Yapısal anlamda benliği beden ile özdeşleşen anlam, yapıçözüm ve yapıbozum tümellerinin formal olanakları gereği geometri unsuru ile biçim ve hacim bulabilmiştir. ‘’ Deneyim ’’ bu tutumda zaman ve uzam problemi meselesinde opsiyonel ve rasyonel olarak diyalektik bir biçimde ‘‘ol-uş’’ ‘un incelenmesine olanak tanıyan kavramdır. … ve böylelikle bulunduğu boşlukta ışık ve gölge bağlamıyla anlam arayışına başlar.

Heykel

75x300x80 cm