work-image

Aranızdayım Şaşkınlar

Heykel 60x80x50 cm

Bir birey olarak toplumdan soyutlanmaya çalıştığımız her hareket boş bir uğraşıdan başka bir şey değildir. Bireyin, kendisini ayırmaya çalıştığı toplum, bireyin ayna karşısındaki görüntüsüdür. Parçalar, bütünü oluşturmayı bırakmadığı sürece, bireyi toplumdan, toplumu da bireyden silmek olanaklı değildir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki