Montre

İnfinity 4

Empirik dünyamız da ‘sonsuz’ kavramını gerçek anlamıyla karşılayan bir nesne söz konusu değildir. Çünkü empirik dünyamız içerisinde sonsuz bir mekanın yahut sonsuz bir zamanın varlığından söz edilemez. Bu sebeple, fiziki dünyada sonsuzluk adına yapılmış bütün deneyler ve çalışmalar, bir temsiliyetten öteye gidemez. ‘’Sonsuz’’ kavramı ağlılarımızda daha gerçeküstü bir katmanda yer alır.“Sonsuz”, imgelemin bir ürünüdür ve doğada yoktur.

Dijital

0x0 cm