Montre

tanrısallasma

insan bir tanrı parçasıdır ruh tanrıdan gelmedir ve bölünerek tanrılar arasına yükselişini görüyoruz

Dijital

0x0 cm