Montre

8 KM

‘8 km’ isimli tez eser çalışmamda İzmir’in İnciraltı sahil bölgesi ele alınmıştır. Genel İzmir haritası üzerinde görülmekte olan İnciraltı sahil bölgesini sekiz bin adımlık yürüyüşüm ile bilincimde bir harita belirmeye başlamıştır.Bu harita alışıla gelmiş bir teknik özellikte üretilen haritalarda farklı, özel bir harita olmaktadır. Haritadaki unsurlar birinci buluntu nesneler ve ikinci olarak da bu nesnelerin o sahildeki küçüklük, hızlı üretilip tüketilmelerine dikkat çekmeyi sağlayacak en iyi teknik olan polaroid fotoğraf kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Projeyi gerçekleştirirken bazen bir buket gül, bazen ayakkabının sol teki, bazen de sadece bir çorap, koskoca sahil boyunca birçok teklik, pek çok yok oluş ve yalnızlık çalışmamın ana unsurunu oluşturmuş. Çektiğim buluntu nesnelerin polaroid fotoğraflarını İnciraltı’nın var olan haritası üzerine yapıştırarak, sergilenmektedir.

Diğer

100x200 cm