Montre

Caffenol Line

Buluntu nesnelerin fotoğraflanmasıyla oluşturulmuş 35 mm renkli negatif filmi, caffenol film banyosunda yıkanarak elde edilen sonuçlarla gerçekleştirilmiş bir deneysel çalışmadır. Dijital olarak nesnelerin ölü ve buluntu haline dikkat çekmek için etrafı çizilerek belirtilmiştir.

Fotoğraf

0x0 cm