work-image

Merkezkaç Serisi, No 3

Resim 46x46 cm

Günümüzde, modern endüstriye dayanan toplum ve bu toplumun doğurduğu "insan" olarak bizler, içinde yaşadığımız meta dünyasında, imge yığınları arasında boğulmakta ve benliğimizi yitirme riski ile her geçen gün daha fazla karşılaşmaktayız. Bazılarımız bu durumdan kaygı duyarken, bazılarımız ise içinde bulunduğu şartlara uyum sağlamaktan dolayı bir sıkıntı çekmemektedir. Birey olarak hissedilen hangisi olursa olsun, içinde yaşadığımız topluma bir tavır olarak yerleşen melankoli yadsınamayacak ölçüde yaygındır. Görüntülerden ve imgelerden meydana gelen bir dünyada iyi ve kötü, doğru ile yanlış, gerçek ile gerçekdışı arasında ayrım yapılamamaktadır ve tüm bu karmaşanın içinde birey hangi yöne gideceği konusunda güçlük çekmektedir. Bunun yanı sıra içinde yaşadığımız sistem gayriinsani, gayrikişiseldir. Birey özgürleşememekte, bireyselliğini yaşayamamakta, ahlaki gelişimini gerçekleştirememekte, var oluşunu kısıtlayıcı engellerle karşılaşmaktadır. Yaşadığı tatminsizlik ve baskıcı, kısıtlayıcı, denetleyici normların verdiği bunaltı ile birey çözümü dış-dünyaya karşı iç-dünyaya yönelmekte, izolasyonda arar. Bu bağlamda çalışmalarımda varoluşsal kaygılarla başa çıkmaya çalışan; olay, olgu, durum ve varlıkları anlamlandırma çabası içerisindeki bireyin portresi tasvir edilmektedir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki