Montre

İstismar

Bedene yönelik şiddet, beden kadar zihinde de büyük bir travmaya neden olur. Uzun süre bu travmaya maruz kalan özne katlanamadığı o korkunç andan sıyrılmak için zihninin şalterlerini kapatır ve benliğini böler. İstismarın uzun süre yıkıcı etkisine maruz kalan benliğin çoklu yapıda bölünmesi dahi mümkündür, İstismarcı, çoğu zaman çocukluğunda kendisi de istismara uğramış ve benliğindeki yıkıklığı bir başkasına yönlendiren , başkasına aynı şiddeti uygulayarak güçlü olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyan başka bir kurbandır. Eserim bu döngünün bedensel izlerine dair bir form araştırmasıdır.

Heykel

60x380x23 cm