Montre

Dürtü no. 1

Libidinal enerjinin önemli bir kaynağı olan dürtülerin kontrolü ancak ruhsal ve zihinsel bir olgunlaşma süreciyle mümkündür. Şiddet de kendini savunma ve yaşamda kalma dürtüsünün kontrolden çıktığı bir tablodur. İnsanlık tinsel açıdan ilerliyor olsa da hala bir çok toplumda kamusal ve özel alanda bireyin şiddete maruz kaldığı görülmekte. İnsanlık kavramının beslendiği idealize değerlerine zıt ve yadsınamaz bir gerçek olan ilkel benliğimiz her an uyanık halde içimizde pusuda. Hem özel hem de toplumsal yaşamımıza bilinçsizce şekil veriyor.

Dijital

0x0 cm