Montre

"Çırpınış" Seramik Pano

Sanata Bi Yer Sergi’19(Sergilendi)

İzmirin tarihi yerleri; Minyatürde,belirli unsurların süreklilik hâli, şeyleri taklit etmenin ve süslemeci bir tavrın ötesinde,minyatürde boşluğun/mekânın ifade edilme biçimini ortaya koyar. Tekrar edilen formlar ısrarcıdır ve minyatürde idealleştirilmiş bir biçim, tekrar edildiği sürece var olur. ‘Çırpınış’ , şehrin hüzünlü ve acı veren zamanlarından birine tanıklık etmiş mimarîyi, minyatürde sıklıkla kullanılmış ve klasik üslûplar bağlamında değişime uğramamış unsurları kullanarak yeniden inşa eder.

Diğer

217x44 cm