Montre

Waters Underneath / Sular Altında

Şehirleşme ve sanayileşme arasında suyun bu etkenler karşısındaki durmazlığı / gücü.

Resim

105x105 cm