Montre

By Aliens

Teknoloji ilerliyor. İnsanlar yerlerinde sayıyor. Bizler zeki maymunlarız ve isteklerimiz hep aynı. Yiyecek, barınak, seks ve her türlüsünden. Üzgünüm ama çözümümüz onlar. Bize sadece uzaylılar yardım edebilir. Technology is advanced. People are not advancing. We are intelligent monkeys and our wishes are the same such as food, shelter, sex and all kinds. I'm sorry, but they're our solution. Only aliens can help us.

Resim

150x120 cm