Montre

THE CİTY 3

Contemporary İstanbul 2019(Sergilendi)

Çalışmalarda nakış tekniği kullanarak üretilen çağdaş iş hem geleneksel formu yeniden canlandırmaya hem de betimlemede malzemenin sınırlarını zorlayarak ipliğin oluşturduğu iş, Soyut sanatla ilişkisi kurulabilecek bir tür de kültürünün nitelik özelliklerinden yararlanarak geleneksel ifade biçimim oluşumudur. Bu işleri oluşturmakta en büyük etken geleneksel nakış tekniği (simsırma) ifade aracı olarak kullanmaktadır. işte kahramanmaraş ta bir bölge resmedilmiştir. sanatçının gözünde kendi memleketi altın renkli iplikle işlenerek değeri ve çekiciliği vurgulanmak istenmiştir.

Resim

190x110 cm