Montre

möö cows

kasnak üzerine işleme yapılan çalışmada sanatçının aile mesleği referans alınmıştır. inek resimleri altın renkli iplikle işleme yapılmıştır. her bir çalışmada inekler olduğu gibi değil sanatçının görmek istediği renklerle desteklenmiştir. günümüzde Türkiye şartlarında hayvancılığa dikkat çekilmek istenmiş üreticinin değeri vurgulanmıştır.

Yerleştirme

230x45 cm