Montre

BÜTÜNLEŞME 1

Aktarılmak istenen temel düşünce tıpkı doğanın kendini doğurması gibi kadının doğa ile bütünleşmesi üzerine kuruludur.Bununla birlikte kadın da doğaya kendisinden bir parça verir,doğanın kendisi olur .

Resim

80x100 cm