Montre

"Bir Koyarsın Bin Alırsın"

Seramik malzeme ile üretilen endüstriyel nesnelerin kabul görmemiş hatalarını görünür kılmayı hedefleyen çalışmada bu amaca hizmet eden yolda birimin tekrarından faydalanarak kabul görmeyen unsurları, hatayı referans alarak seyirciye yeni bir alan açmayı hedefler. Teknik nedenlerden ötürü kırılan çatlayan, fırında patlayan, sır hataları ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kullanım dışı nesneleri-atık- bir sistem içerisinde ele alarak sistemsel bir hatayı görünür kılar.

Yerleştirme

96,5x64,5 cm