Montre

Saplantı

Çalışma, “Yeni medya araçları insan ile mekan arasındaki bağa nasıl etki etmektedir?” sorusuyla başlamaktadır. Sanal ve özellikle bir siber mekana odaklanırken bulunduğumuz fiziksel mekandan kopmalar yaşamaktayız. Bu bir telefon görüşmesindeyken, bir dijital oyun oynarken veya bir internet sayfasında dolaşırken karşımıza çıkmaktadır. Mekan değiştirirken aynı zamanda kendimizin yeniden temsilini de oluşturmaktayız. Tüm bu sürece odaklanırken belirli başlıklarda bireyin fiziksel mekandaki görüntüsünün üzerine sanal ve/veya siber mekandaki belirlenmiş kurgusu (temsili) yansıtılarak fiziksel mekandaki gerçek durumu fotoğraf ile tekrar belgelenmiştir. Başlık No. 1

Fotoğraf

0x0 cm