Montre

Perception

Merleau Ponty’e göre “... uzamı dolduran şeylerin kendilerini ele alacak olursak, klasik bir psiko­loji ders kitabının bize söyleyeceği şudur: bir şey, fark­lı duyulara yönelik nitelikleri düşünsel bir bireşimle bir araya getiren bir sistemdir. Örneğin limon iki ucu kaba­rık oval bir biçimdir, artı sarı renktir, artı serin bir do­kudur, artı ekşi bir tattır... Gene de bu çözümleme içi­mize sinmez çünkü bu nitelikleri ya da özellikleri birbi­rine bağlayan şeyi görmüyoruz bu çözümlemede; limon bütünlüklü bir varlıkmış da bu nitelikler onun farklı farklı dışavurumlarıymış gibi gelir bize.“

Fotoğraf

0x0 cm