Montre

nesnenin benliği

nesnenin insan içerisinde oluşturduğu hissiyatın yoğrulmasıyla var olan rengin tuvale aktarılması

Resim

60x80 cm