Montre

isimsiz

Doğaya ve insana ait parçaları bir araya gelmesi

Heykel

47x16x14 cm