Montre

isimsiz

Doğaya ve insana ait parçaların bir araya gelmesi

Heykel

35x37x18 cm