Montre

isimsiz

Doğaya ve insana ait parçaların bir araya gelmesi

Heykel

24x45x27 cm