work-image

Ortak Albüm

Resim 18x15 cm

Eski fotoğraflarla benzerlikleri olan bu resimler, hafızamızdan  uzaklaşmış, bulanıklaşmış olan görüntülerdir. İçinde yaşadığımız  toplumun, geçmişten günümüze değişmeyen ev yaşantısını  gösterir. Yani bizlerin ortak anıları, toplumsal ortak bellek.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Tunceli/Pertek

Dijital

0x0 cm

KUZGUN

Dijital

0x0 cm