work-image

Döngü

Resim 120x170 cm

Sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak, denizler kirlenmekte ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. Denizlerdeki kirlilik, canlıların sayı ve türlerini de olumsuz etkilemektedir. Yaşamın temel unsurlarından olan toprak, hava ve su insanların ve diğer canlıların en doğal yaşam alanıyken, bu alanların birinden birini olumsuz etkileyecek şekilde kullanmak yaşam hakkına büyük saygısızlıktır. Tüm canlılar en güzel şartlarda yaşama hakkına sahiptir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Soyut 3

Dijital

0x0 cm

Portre 7

Dijital

0x0 cm