work-image

Derin Bir Nefes Al

Resim 100x80 cm

Çalışmada modern insanlar tarafından seyirlik bir sahne objesi olarak özdeşleştirilen hayvan imgesi ile, arenalar, sirkler, hayvanat bahçelerinde yaşamak zorunda bırakılan hayvanlar özdeşleştirilmiştir. Bacaklar hareketli bir şekilde betimlenerek hem çalışmaya bir denge ve hareket olgusunu getirmenin yanı sıra insanın buyruğu altında olan ve onun istediği gibi hareket etmek zorunda kalan bir hayvanın durumu anlatılmak istenmiştir. Canetti bu durum ile ilgili duygularını şu şekilde dile getirmiştir; “Boğa güreşçisi denen kahramanları ve kana susamış arenanın tamamını perişan halde kaçmaya zorlayacak tek bir boğa da içimin ferahlaması için yeterdi. Ama daha değersiz, uysal kurbanların, koyunların ineklerin taarruzunu tercih ederim. Bunun asla olamayacağını, onların, tam da onların önünde asla titremeyeceğimizi kabullenmek istemiyorum”(Canetti ,2016:32).

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Satıldı

Dijital

0x0 cm