work-image

Satıldı

Resim 100x80 cm

Modernleşen bir dünya ile birlikte hayvanlar üzerinden sürdürülen bir Pazar oluşturulmuştur. Doğaya hükmetme çabası içerisinde olan insan, hayvanları doğal yaşamlarından kopararak modern yaşamın oluşturduğu yapay yaşam alanlarında yeni sahiplerini beklemek için kafeslere kapatmıştır. Çalışmanın temasını doğal yaşamlarından alıkonularak insanların istedikleri alanlarda ve şekilde yaşamak zorunda bırakılan hayvanlar oluşturmuştur. Çalışmayı incelediğimizde, arka planda oluşturulan sürrealist bir mekanın önünde bir ters ve düz olmak üzere iki kuş imgesi resmedilmiştir. Ters olarak resmedilen kuşu gördüğümüzde direk olarak bizde uyandırmış olduğu his doğasına aykırı bir şekilde duruş sergiliyor olması ve insanların doğalarına ait olan bir terimin yer aldığı İngilizce ‘SALE’ yazılı etiketlerin kuşların ayaklarına ve gagalarına bağlanarak resmedilmesi insanların doğaya hükmettiğinin bir göstergesi olmuştur. Kapitalizm ile birlikte hayvan, doğa, insan üçlemesindeki dengenin bozularak hayvanların aleyhine bir hal almasına neden olmuştur. Özgürlükleri elinden alınan hayvanların insanların anlayacağı bir şekilde ifade edememeleri onlara yapılan işkencenin kabul edilir bir yanı olduğu anlamına getirilmiştir

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

İsimsiz

Dijital

0x0 cm