Montre

İsimsiz

Kiki Smith’in doğa ve hayvanlar, insanlar ile arasındaki bağın önemini vurgulayan düşünceler ışığında ortaya koyduğu çalışmalardan ve John Berger’in ‘Hayvanlara Niçin Bakarız’ adlı kitabından esinlenilerek oluşturulmuştur. Çalışmalarda 19. Yüzyılı değiştiren sanayi devrimi ile birlikte insan ile doğa arasındaki temas kopmuştur. O eski yüce anlamını kaybeden hayvanlar biz insanlar karşısında itibarsızlaştırılarak, insandan değersiz olanı imgeleyen bir kavrama dönüştürülen nesneler ile özdeşleştirilmiştir. Kapitalist sistemin duvarları içinde esir olmuş insanlar daha çok hayvan öldürmek ve parçalara bölmek için mezbahalar kurmuştur, bu nedenle hayvanlar parçalı olarak betimlenerek kimliksiz bir hal almışlardır.

Resim

85x42 cm