work-image

Contradiction

Dijital 0x0 cm

Kendi oluşturduğum bir tema var. Bu temada etkilendiğim resimlere bir hikaye yazıp bunu bir oda içerisinde anlatıyorum. Leonardo Da Vinci ile ilgili bir kitap okurken Vitruvius Man adlı çiziminden çok etkilenmiştim. Sadece kare, çember ve insan figüründen oluşan bu çizim aslında çok şey anlatıyordu. Resimde görülen çember ruhsal varlığı temsil ederken, kare maddesel varlığı temsil ediyor. Çember, başı sonu bulunmayan yani sonsuzluğu temsil eden doğal bir şekilden kare insan yaratısıdır. Da Vinci’nin bu çiziminin arkasındaki inancın “Square the circle” problemi yani çemberi kareleştirmek problemi olduğu düşünülüyor. Felsefede bu problemi çözme isteğinin aslında insanı kendini tanrılaştırma isteğiyle bağdaştırılmaktadır. Da Vinci ise bu problemi çözmek için insan figürünü kullanmıştır çünkü insan formunun dünyanın küçük bir kopyası olduğuna inanıyor ve bu çizimi de evrenin insan vücudundaki tasviridir. Çemberi kareleştirmek imkansızdır çünkü pi sayısının köküne ulaşılamaz. Da Vinci’nin çiziminde de çok az bir farkla da olsa çember ve karenin alanı eşitlenmemektedir. Bu çizimden esinlenerek bir insanın da aslında ikiye bölündüğünü anlatmak istedim. Odanın sağ tarafı çoğunlukla çember eşyalardan, ruhsal tatminliğe ulaşmak için kullanılan eşyalardan oluşmaktadır. Sol tarafı ise kare ve dikdörtgen gibi sonu başı belli olan, insanın maddesel varlığını tatmin eden eşyalar kullanılmaktadır. Sağ tarafa bir düzen hakimden sol taraf dağınıktır. Kullandığım bütün imgeleri anlatmak istemem, bakıldığında anlaşılmasını isterim. İnsanın kendi içinde yaşadığı maddesel ve ruhsal varoluş çelişkisini kendimde yaşadığım için bana ait bir çok eşyanın tasvirini çizdim. Umarım anlatmak istediğimi çizimimde yansıtabilmişimdir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Rum Köyü

Dijital

0x0 cm

Germola

Dijital

0x0 cm